Maru_Ehitus

ENG

BRICO team is glad to inform that we have found ourselves such an excellent partner as it is Maru Ehitus. Maru Ehitus supports us for the second time already, which has given us a lot of encouragement to continue our competition.

Maru Ehitus’ expertise includes general contracting, project management and design services. They have long-term experience in design and construction of different types of buildings and structures throughout Estonia and Europe.

Furthermore, when required, they have the capacity to utilize the long-term experience of their associated company Maru Metall, one of the leading steel structure producers in Estonia. Over the past two decades, they have acquired a great deal of experience in the design of steel, concrete and masonry structures

Maru Ehitus has built remarkable constructions in Estonia as well as elsewhere in Europe. One of many examples would be energy complex compound storage concrete bridge with a length of 27 m, a width of 14 m and a load capacity of 170 tons in Auvere, and their subsidiary Maru Betoonitööd OÜ was the main contractor for concrete constructions of Rummu tee pedestrian tunnel in 2015. This year construction works of REDI Center car tunnel in Helsinki Kalasatama have ended. Maru Metall AS has participated in the production of steel bridge elements in Finland, Sweden, Norway and Chile, with a total volume of nearly 900 tons.

As Maru Ehitus has been continuing to support us, we could not hold back our curiosity and asked them why they have chosen BRICO and got a response with surprising similarities between us.

1. What is the reason you decided to support BRICO event in the first place and why did choose to support us again this year?

BRICO is a great opportunity for us to promote the use of steel structures in buildings, to raise awareness among young engineers about Maru Ehitus as the steelwork engineering, production and installation market leader and to contribute to supporting the creativity of young engineers.

2. What are the shortcomings of young engineers in metal structures knowledge and skills?

Knowledge and skills in conjunction will come only with theory and practice. Young engineers have the knowledge to develop skills. Therefore, BRICO is a great mixture of effectuating theoretical knowledge and the ability to gather skills in reality.

Maru_Ehitus

EST

Hea on tõdeda, et oleme leidnud omale niisuguse suurepärase koostööpartneri, kes soovib meid jätkuvalt toetada. Nii head ettevõtet juba igalt poolt ei leia.

Maru Ehitus AS on juhtiv tööstus- ja ärihoonete ning rajatiste projekteerimise ja ehitamisega tegelev ettevõte. Maru Ehitus projekteerib ning ehitab peamiselt Eestisse, Soome ja Rootsi. Koostöös sidusettevõttega Maru Metall AS, kes on Eesti juhtiv teraskonstruktsioonide tootja, omavad nad pikaajalist kogemust just teraskonstruktsioonide projekteerimisel, tootmisel ja montaažitöödel. Lisaks teostavad nad oma jõududega ka raudbetoonelementide paigalduse, raketise-, armatuuri- ja betoneerimistöid.

Maru Ehitus on ehitanud märkimisväärseid ehitisi nii Eesti kui ka mujal. Üks näide paljudest oleks energiakompleksi ühendlao betoonsild pikkusega 27 m, laiusega 14 m ja kandevõimega 170 tonni Auveres Ida-Virumaal ning tütarettevõte Maru Betoonitööd OÜ on 2015. aastal teostanud Rummu tee jalakäijate tunneli betoonitööd. Käesoleval aastal lõpetasid Soomes Helsingis Kalasatama REDI keskuse autotunneli 1 ehitustööd ning hoonetevaheliste galeriide terassildade tootmise ja paigaldustööd. Maru Metall AS on osalenud terassilla elementide tootmises nii Soomes, Rootsis, Norras kui ka Tšiilis, elementide kogumahuga ligi 900 tonni.

Kuna Maru Ehitus on meid jätkuvalt toetanud, siis ei suutnud me oma uudishimu tagasi hoida ning küsisime neilt, miks nad on valinud just BRICO ja saime vastuseks üllatavad sarnasused meie vahel.

1. Mis põhjusel otsustasite esimesel aastal BRICO üritust sponsoreerida ja mille pärast otsustasite selle kasuks ka teisel aastal?

BRICO on meie jaoks suurepärane võimalus propageerida teraskonstruktsioonide kasutust ehitiste rajamisel, tõsta noorte inseneride teadlikkust Maru Ehitusest kui teraskonstruktsioonide projekteerimise, tootmise ja paigalduse turuliidrist ning anda oma panus noorte inseneride loovuse toetamiseks.

2. Millised on vajakajäämised noorte inseneride metallkonstruktsioonide teadmistes ja oskustes?

Teadmised ja oskused saavad tulla vaid teooria ja praktika koosmõjus. Noortel inseneridel on olemas teadmised, et oskusi arendada. BRICO ongi hea kooslus teoreetiliste teadmiste rakendamisest reaalsuses, ehk oskuste kogumises.

Maru_Ehitus