ENG:

Maru Ehitus (translated Maru construction) is a well-established company with extensive experience in general contracting, project management and design services. They are a trusted brand with portfolio spanning Estonia, Finland, Sweden and Latvia.

As a part of Maru AS companies, they have the capacity to utilize the experience of their associated companies that focus on areas such as steel structures or concrete. That synergy enables them to offer the highest quality and the most complete service possible.

Maru Ehitus has believed in and supported BRICO from the very beginning, for that we are truly honored.

Following is a short interview with the Chief Constructor of Maru Ehitus AS Tamber Vähi.

 1.    You are supporting BRICO for the third year in a row. Among the students, MARU has become a much more well-known name thanks to that. Have you noticed that trend among young job-seekers and interns as well?

We haven’t really asked from our new interns if they had gotten their information due to BRICO. MARU has had a great reputation among students for years because we have continuously offered internships, and many of the former interns have found their calling and stayed with us as an engineer.

 1.    Has BRICO become a well-known name among the employees of MARU concern?

Yes, if we’re talking about the designers and the management-level.

 1.    The competition in the construction sector is fierce. There are many other large companies in the market. What do you think makes MARU special and gives it an edge?

One of the strengths of Maru Ehitus AS is that we have the strongest steel structure design team in Estonia, that has represented the company in many projects home and abroad. Besides that, our company is one of the market leaders in building information and modeling solutions.

 1.    What are the most interesting projects in the near-term that MARU is working on?

In Estonia: Eesti Traat AS production building, Chemi-pharm AS production and office building, Hotel and Office Building at Roseni 9 and 11 and the work at BLRT.

Abroad:Temporary Offices for Hanhikivi-1 Nuclear Power Plant (Finland), Altamira 2x165MW Boiler Buildings (Mexico), Logistics Terminal in Borlänge (Sweden).

You can find more information at http://maru.ee/en/references/.

 1.    How do you think it would be possible to improve co-operation between students and the industry regarding competitions like BRICO?

With better information flow with a chance for the companies to be better included in the process and advertised as well. Industry could offer specialized internship programmes.

 1.    How do you think BRICO should develop in the future?

I think that the general direction is right and interesting. What probably would make the competition more interesting, would be a chance for companies to offer special prizes for criteria selected by the company (For example the best use of BIM in the project).

EST:

Maru Ehitus on pika traditsiooniga ettevõte, fookusega peatöövõtu teenuse osutamisel ja üldehituse projektijuhtimisega. Koostöös Maru AS kontserni kuuluvate sidusettevõtetega, pakub Maru Ehitus läbimõeldud lahendust ja kindlustatud kvaliteeti kõrgelt kvalifitseeritud personali käe all kõigis ehitusprojekti etappides.

Seejuures on Maru Ehitus AS on olnud BRICO kõige pikemajalisem toetaja, juba kolmandat aastat panevad nad välja eriauhinna kõige efektiivsemalt monteeritavale sillale. Suuresti on just selle ettevõtte poolne usk BRICO-sse põhjus, miks see edukalt juba kolmandat aastat toimub.

All on leitav lühike intervjuu MARU Ehituse peakonstruktor Tambet Vähiga. Eelmisel aastal sai küsitud

 1.    Toetate BRICO-t 3. aastat. Tudengite seas on selliste projektide toetamise tõttu Maru nimi saanud tuttavamaks, kuid on seda trendi ka märgata noorte praktika- ja tööotsijate hulgas?

Meie ettevõte ei ole otseselt uute praktikantide käest uurinud kas infot saadi ka BRICO abil kuid MARU maine on tudengite seas olnud hea aastaid, kuna oleme pakkunud pidevalt praktika võimalusi ja päris mitmed on jäänud meile ka tööle ja leidnud kutsumuse insenerina.

 1. Kas ettevõtte siseselt on nende kolme aasta jooksul BRICO saanud üldtuntud nimeks?

Jah, kui rääkida projekteerijatest või juhtkonna tasemel, siis teatakse millega on tegemist.

 1. Ehitusturul on konkurents tihe. Sarnaselt Maruga tegutseb teisi suuri kontserne. Mis just igapäevases töös (nö. platsil) Maru eriliseks teeb?

Maru Ehitus AS üheks tugevuseks ja omapäraks on kindlasti Eesti tugevaim ehituslike teraskonstruktsioonide projekteerimise meeskond kes on esindanud ettevõtet ka mitmetes suurtes kodumaistesja välismaistes projekteerimistöödes. Samuti on meie ettevõte üks turuliidreid BIM projekteerimise ja infohalduse vahendite juurutamises

 1. Mis on Maru põnevamad lähiaja projektid, millel ehitushuvilised võiks silma peal hoida (nii Eestis kui väljas)?

Eestis – Eesti Traat OÜ tootmishoone; Chemi-Pharm AS tootmis- ja büroohoone; Terastiim OÜ tootmishoone; Roseni tn.9 ja 11 Hotell-korterelamu ja büroohoone; BLRT Staapeltsehh ja puhastuskamber.

Välismaal – Borlänge logistikaterminal (Borlänge, Rootsi); Hanhikivi-1 tuumajaama ajutised kontorid, meditsiinipunkt ja sööklahoone (Soome, Pyhäjoki); Boilerihoonete terastarindite tööprojekt (Altamira, Mehhiko).

Täiendavat infot lõpetatud ja töös olevate projektide kohta saab MARU kodulehelt www.maru.ee/referentsid/

 1. Kuidas Teie arvates tudengite ning ettevõtjate koostööd sarnaste ettevõtmiste vallas võiks veel parandada?

Parema infovahetusega tudengite üritustest, milles ettevõtted saaks olla kaasatud ja samas saada võimaluse end reklaamida. Ettevõtete poolt pakkuda võimalusel spetsiaalse suunitlusega praktikaprogramme.

 1. Millise suuna võiks BRICO Teie meelest tulevikus võtta?

Üldine suund on õige ja huvitav. Ilmselt teeks ürituse veelgi paremaks kui toetavad ettevõtted saaks välja pakkuda eriauhindu ettevõtte poolt esitatud (ettevõtte tegevusega seotud) kriteeriumitele (näiteks BIM kaasatus projektis vms).