ENG:

TREV-2 Grupp is a group that is focused on the construction and maintenance of infrastructure objects, structures and civil engineering works, offering reliable, sustainable and smart solutions. They wish to improve the quality of life and safety of people by building and maintaining infrastructure.

Companys history and experience as well as being on the forefront of technical developmen date back to the 1960s. They contribute to research and development activities and cooperate with Mektory, the Innovation and Business Centre of the Tallinn University of Technology. As a big company, they recognise their importance when it comes to the social sphere and therefore participate in the Responsible Business Forum in Estonia while constantly paing attention to theit ecological footprint.

Their suistanability moto is, “We help improve life by implementing methods in order to ensure that future generations would have the resources and motivation to do the same!” See more: http://www.trev2.ee/en/

EST:

TREV-2 Grupp on taristuobjektide ja rajatiste ehitamisele ja hooldamisele keskendunud ettevõte, eesmärigiga pakkuda kestvaid, säästlikke ja nutikaid lahendusi – tõsta inimeste elukvaliteeti ja turvalisust, ehitades ja hooldades insener-tehnilisi rajatisi.

Ettevõte ajalugu ja kogemus arendustöö eesliinil ulatub 1960ndatesse aastatesse, seda ambitsioonikat joont jätkatakse tänagi, panustades uurimis- ja arendustegevusse ja tehes koostööd Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusega Mektory. Silmas peetakse ka oma jalajälje suurust keskkonnas ning suure ettevõttena tajutakse oma kaalukust ka sotsiaalses plaanis ja näiteks osaleb ettevõte Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis.

Nende jätkusuutlikuse moto on: “ Viime elu edasi, aga teeme seda nii, et ka tulevastel põlvkondadel oleks ressursse ja tahtmist sama teha!”
Vaata veel: http://www.trev2.ee/et/